Żulin, wieś, k. Krasnystaw, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zulin, PL.
Lat 51.0667 Long 23.2000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.0667 Long 23.2000 http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Zulin.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Krasnystaw

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żulinski family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zulin, Poland Page
Other names: Żulin
World:Poland
Lat 51.0667 Long 23.2000
http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Zulin.html

There are other Zulins as well:

Zulin, Poland Page wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek
Other names: Żulin
World:Poland
Lat 52.4833 Long 21.8667
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Zulin.html

Zhulin, Ukraine Page - wieś w obwodzie lwowskim w okolicach Stryja
Other names: Zhulyn
World:Ukraine
Lat 49.1833 Long 23.7667
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Zhulin.html
Input by: tmc, 26 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License