Żochy, wieś, k. Brańsk, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zochy, PL.
Lat 52.8167 Long 22.6667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podlaskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.8167 Long 22.6667 http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Zochy.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Brańsk

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski family - Kosieradzki (2009a).

In 1747 - Żochy purchased by Jakub Ciołek-Kosowski, s. of Bartłomiej - Kosieradzki (2009a).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zochy, Poland Page
Other names: Żochy
World:Poland
Lat 52.8167 Long 22.6667
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Zochy.html

Zochy Nowe, Poland Page
Other names: Żochy Nowe
World:Poland
Lat 52.8167 Long 22.6833
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Zochy_Nowe.html

Zochy Stare, Poland Page
Other names: Żochy Stare
World:Poland
Lat 52.8333 Long 22.6667
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Zochy_Stare.html

Zochy Milen, Poland Page
Other names: Żochy Milan,Zochy Milan,Zochy,Żochy Milen
World:Poland
Lat 52.9667 Long 21.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Zochy_Milen.html

Input by: tmc, 27 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License