Zielonpol, wieś, k. Andrupene, Daugavpils Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Approx. Location of Zielonpol, LV.
Lat 56.2188 Long 27.4061
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Zielonki (in 21st c.) - maps.google.com

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Daugavpils Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Approx., Lat 56.2188 Long 27.4061 - estimated from the position of the village Zielonki in maps.google.com - tmc, 18 Jan 2010.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Andrupene

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Ciotka rodzona Józefa Hylzena, Karolina, żona Jana Franciszka Szadurskiego h. Ciołek, pana na Puszy, Zielonpolu, Matnowie [= Małnowie - tmc, 16 Jan 2010] etc, miała jednego syna Jana, żonatego z Dorotą Szczytówną h. Jastrzębiec, z tego małżeństwa byli: Józef Szadurski, szambelan St. Augusta, marszałek gubernialny witebski 1814 — 1817 r. i Ksawery, którym dobra Hylzena sie dostały. Józef Szadurski miał syna Ignacego, takie [=także] marszałka witeb. 1835 — 1838, ostatniego z tej linii, a od Ksawerego potomkowie istnieją. (IG 1905:26)

 • Related places/Powiązania:

Pusza - a property of Jan Franciszek Szadurski
Małnów - a property of Jan Franciszek Szadurski

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zielonpol - dobra w par. Andrepno (Łotwa), należące do Sołtanów w latach ok. 1710 [SGKP] [=Słownik Geograficzny Krolestwa Polskiego - tmc]
http://www.genealogia.okiem.pl/soltan_miejsca.htm

Andrupene, Latvia Page
Other names: Andrepno,Andrepna
World:Latvia:Daugavpils Rajons
Lat 56.1833 Long 27.3833
http://www.fallingrain.com/world/LG/7/Andrupene.html

Input by: tmc, 17 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License