Zielonka, wieś, k. Zwoleń, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zielonka, PL.
Lat 51.3500 Long 21.6500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Szelanka - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/765
Zelanka - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/765
Zelyanka - Czubaszek (n.d.a)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.3500 Long 21.6500 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Zielonka.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Zwoleń

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żeleński-Zielinski family - Czubaszek (n.d.a)

 • Related places/Powiązania:

The nearby villages of Strykowice and Grabów

 • Early date/Wczesna data:

1413 - http://www.e-brzezie.pl/zelenscy.html

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Żeleński z Żelanki h. Ciołek Franc. mian. hrabią 1801, P. G.
http://herbarz.net/Forumnobilium/nobilitacje_w_galicji.htm

Zygmunt I przychylając się 1516 r. do prośby Feliksa de Szelanka (de Zelanka), ssty łukow., dziedzica Ż[elechowa], przenosi [w Żelechowie], dla dogodnosci targ na poniedziałek […] p. 765-766

http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/765
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/766

Żeleńscy z Żelanki w powiecie radomskim w południowym obrzeżu puszczy Kozienickiej. Pierwszym Ciołkiem z Żelanki zapisanym w aktach sądowych radomskich w 1413 r., był Bogusio. Jego potomkowie władali Żelanką i okolicznymi wsiami przez dwa wieki.
http://www.e-brzezie.pl/zelenscy.html

"Siedzibą rodową Zielińskich była wieś Zielonka w Ziemi Radomskiej. Początkowo (XV/XVI w.) przedstawiciele tej familii pisali się "de Zelanka (Zelyanka)". Notowani byli także w pobliskich Strykowicach, Grabowie i Woli Głuskowej. Wywodzili się ze słynnego rodu Ciołków, a konkretnie z jego linii żelechowskiej." - Czubaszek (n.d.a)

Zielonka, Poland Page
World:Poland
Lat 51.3500 Long 21.6500
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Zielonka.html

Zofia Kotkowska h. Ostoja (sg.156607), Urodz. orientacyjnie w roku 1630
Mąż (ślub: dnia 17 X 1662): Stefan Żeleński z Żelanki h. Ciołek (sg.156606) ca 1630, Dzieci:
[…]

 • Samuel Żeliński z Żelanki h. Ciołek (6.518.138) burgrabia [kra] Kraków 1671-1725

[…]
http://www.wielcy.pl/minakowski?m=NG&t=PN&n=sg.156607
Input by: tmc, 23 Nov 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License