Zerzen, wieś, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zerzen, PL.
Lat 52.1833 Long 21.1333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1833 Long 21.1333 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zerzen.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

Partially, a property of the Ciołek-Poniatowski family - http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

ŻERZEN
Wieś Żerzeń jest gniazdem starożytnej rodziny Żerzyńskich, herbu Janina […] Wieś Żerzeń nie należała już do Żerzyńskich w roku 1603. Posiadało ją kilka innych rodzin szlacheckich, jako to Zaliwscy, Stanisław Ciołek Poniatowski, Franciszek Leszewski, Felix Zawadzki i Wolscy.
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

Zerzen, Poland Page
Other names: Zerzeń
World:Poland
Latitude 52.1833 Longitude 21.1333
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zerzen.html

Input by: tmc, 11 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License