Żelichów, wieś, k. Nowy Korczyn, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Żelichów, PL.
Lat 50.2333 Long 20.8333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.2333 Long 20.8333 - http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Zelichow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Nowy Korczyn

 • Significance/rola miejsca:

A possible property of the Ciołek family.

1588 Sep.07 Król [Batory] daje zgodę na wwiązanie Stanisława Ciołka z Żelichowa w zamek Rytwiany, miasto Staszów, wsie Stary Staszów, Szczeka, Niedziałki, Kłoda i Rudnicka Wola w ziemi sandomierskiej. łac. http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

However, it is more likely that the name "Żelichów" in the above quote refers, in fact, to a place called "Żelechow" - tmciolek, 11 Mar 2010.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

MK 135, k. 261v-262v [SKM IV, nr 257] 1588.09.07 Król [Batory] potwierdza zeznanie złożone przed księgami kancelarii koronnej przez Wojciecha Łaskiego z Łaska, wojewodę sieradzkiego i starostę mariemburskiego w Inflantach. Zeznał on, że nie zezwalał swojemu pełnomocnikowi Mikołajowi Łozarskiemu na zajęcie wsi Wiśniowa, Dobra i Wola Wiśniowska, które pozyskał pewnym prawem Jan Dimitrowski, jego sługa, od Hieronima Misopata, wojskiego sandomierskiego. Daje natomiast zgodę na wwiązanie Stanisława Ciołka z Żelichowa w zamek Rytwiany, miasto Staszów, wsie Stary Staszów, Szczeka, Niedziałki, Kłoda i Rudnicka Wola w ziemi sandomierskiej. łac.
Datum: Kraków.
http://www.agad.archiwa.gov.pl/pomoce/MK_135.xml

Zelichow, Poland Page
Other names: Żelichów, Zelchow, Żelchów
World:Poland
Lat 50.2333 Long 20.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Zelichow.html

Input by: tmc, 22 Nov 2009

Interestingly, in http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/770 there is no mention of any connection between place Zelichow and the Ciolek family.
Input by: tmc, 10 Mar 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License