Żelechów Nowy, wieś, k. Czersk, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zelechow N., PL.
Lat 51.8833 Long 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Żelechów Nowy - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/766

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8833 Long 21.2000 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Zelechow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Czersk

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żelechowski family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zelechow, Poland Page
Other names: Żelechów
World:Poland
Latitude 51.8833 Longitude 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Zelechow.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

Z[elechow] Nowy, ws. pow. grojecki, gm Czersk, par. Sobikow. ma 241 mk.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIV/766

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License