Zbłudowice, wieś, k. Busko-Zdrój, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zbludowice, PL.
Lat 50.4333 Long 20.7500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:
 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.4333 Long 20.7500 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Zbludowice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Busko-Zdrój

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:208)

A property of Stanislaus de Zelechow de Zbludowice

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane:

notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zbludowice, Poland Page
World:Poland
Latitude 50.4333 Longitude 20.7500
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Zbludowice.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License