Zawda, wieś, k. Kwidzyn, Kujawsko-Pomorskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zawda, PL.
Lat 53.5833 Long 19.1667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Sawdin - http://gminalasin.webpark.pl/zawda.htm
Saudin - http://gminalasin.webpark.pl/zawda.htm
Sauden - http://gminalasin.webpark.pl/zawda.htm

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Kujawsko-Pomorskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.5833 Long 19.1667 http://www.fallingrain.com/world/PL/65/Zawda.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kwidzyn

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Czarnołuski family - http://gminalasin.webpark.pl/zawda.htm

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

ZAWDA-(nazwa niemiecka Sawdin, w dokumentach również nazwy; Saudin, Sauden, Zawda) wieś, która po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach historycznych w 1302 roku, następnie - w 1336 roku, przy określaniu granic Szynwałdu. W 1444 roku wielki mistrz Konrad von Erlichshausen nadał dobra zawdzkie (42 włóki) Jakuszowi Kszubie, wraz z dużym i małym sądownictwem (bez prawa drogowego) i obowiązkiem jednej służby wojennej w zbroi. Po wojnie 13-letniej wieś nie była obsadzona. W 1540 roku część Zawdy nabyli Hermann i Barbara Germannowie, którzy w 1555 roku sprzedali 3 włóki w Zawdzie Feliksowi Mełdzyskiemu. Na początku XVII wieku Baltazar Wierzbowski sprzedał połowę wsi Stanisławowi Borowskiemu. Z wizytacji Strzesza z lat 1667-1672 wiadomo, że Zawda podzielona była na trzy części. W II połowie XVII wieku właścicielami Zawdy byli; Czarnołuski, Kiełpiński, Rokicki i Dulcis. W roku 1776 dobra zawadzkie były w posiadaniu L. Ostrowskiej (15 włók) oraz Kruczkowskiego, Kosowskiego i Sumowskiego (z których dwóch miało po 5 włók, a jeden-15). W 1789 roku Zawda była folwarkiem szlacheckim i wsią o 20 dymach. Od około 1840 do 1920 roku właścicielem Zawdy była rodzina Frantziusów.
http://gminalasin.webpark.pl/zawda.htm

Zawda, Poland Page
Other names: Zawada
World:Poland
Latitude 53.5833 Longitude 19.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/65/Zawda.html
Input by: tmc, 2 Jun 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License