Żarnów, town, k. Opoczno, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zarnow, PL.
Lat 51.2500 Long 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2500 Long 20.1833 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Zarnow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Opoczno

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

A place endowed by the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zarnow, Poland Page
Other names: Żarnów
World:Poland
Lat 51.2500 Long 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Zarnow.html

Żarnów
"W miejscu, gdzie obecnie znajduje się cmentarz choleryczny w Żarnowie, w XVII wieku wzniesiono niewielki modrzewiowy kościółek, będącym kościołem filialnym parafii żarnowskiej. Jego fundatorem był Chryzostom Trojanowski, dziedzic dóbr Trojanowice. …"
hs.xon.pl/portal_zarnow/index.php?id=6&pid=2&cid…

"Synem jednego z żarnowskich kasztelanów - Jakuba, był Michał Drzewicki (1467-1535), kanclerz wielki koronny i późniejszy prymas Polski…"
http://hs.xon.pl/portal_zarnow/index.php?id=2&pid=0&sid=0&cid=0
Input by: tmc, 18 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License