Żardki, wieś, k. Drzewica, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zardki, PL.
Lat 51.4833 Long 20.5167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj.,Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.4833 Long 20.5167 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Zardki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Drzewica

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Drzewicki family.
A property of the Ciołek-Żardecki family.

Zardki [1504] - a property of the brothers Drzewicki - Jardetzky (1992:127).
Zardki [1508] - a property of Adam Drzewicki - Jardetzky (1992:127).
Zardki [1577] - a property of Drzewicki and Odrzywolski families - Jardetzky (1992:127).
Zardki [1598] - a property of Adam and Laurentius Drzewicki (sons of Andreas, grandsons of Adam) - Jardetzky (1992:127).

 • Related places/powiązania:

The nearby Drzewica town, a property of the Ciołek-Drzewicki family.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zardki, Poland Page
Other names: Żardki
World:Poland
Latitude 51.4833 Longitude 20.5167
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Zardki.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License