Zalesie-2, wieś, k. Sierpc, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zalesie-2, PL.
Lat 52.8333 Long 19.8000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.8333 Long 19.8000 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Zalesie2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sierpc

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chądzyński family - Kosieradzki (2009b)

In 1490 Andrzej Chądzyński, aka "Andrzej z Chadzynia", starosta of Pułtusk, purchased the village of Zalesie - Kosieradzki (2009b), Bledzki (2009b).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zalesie, Poland Page *** - the most likely correct guess
World:Poland
Lat 52.8333 Long 19.8000
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Zalesie2.html

Zalesie, Poland Page ** - a possibly correct guess
World:Poland
Lat 52.8167 Long 20.3500
http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Zalesie.html

Zalesie Wielkie, Poland Page ** - a possibly correct guess
Other names: Zalesie
World:Poland
Lat 52.9500 Long 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/PL/49/Zalesie_Wielkie.html

Zalesie, Poland Page * - rather unlikely correct guess
World:Poland
Lat 53.3000 Long 19.7333
http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Zalesie4.html

Input by: tmc, 15 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License