Zalesie-1, wieś, k. Pruszków, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zalesie-1, PL.
Lat 52.0500 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.0500 Long 21.0000 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zalesie.html
Parish/parafia Raszyn - ProjektPodlasie.pl (2016)

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pruszków

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Regulski family - Pszczółkowski (2004a)

REGULSKI, h. Ciołek, Mikołaj, syn Stanisława, przyd. Sabel; Piotr, syn Andrzeja, przyd. Ciosek, i Jakub, syn Mikołaja, przyd. Klucznik, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Reguły- Wielkie-Zalesie, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. Archiwum byłej Komisyi Skarbu, w Warszawie, ul. Rymarska No 4. ks. p. 27. f. 222. Wittyg and Dziadulewicz (1908:268)

 • Related places/Powiązania:

The nearby Ciołek-Regulski properties: Reguły, Kuchy, and Malichy.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

1563 - In the hands of Regulski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:268)

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Reguły par. Raszyn (plus hamlets: Zalesie, Wielkie Reguły, Kuchy, Malichy) - A property of the Ciołek-Regulski family - Pszczółkowski (2004a)

Zalesie, Poland Page
World:Poland
Lat 52.0500 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zalesie.html

Input by: tmc, 23 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License