Zakroczym, miasteczko, k. Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Zakroczym, PL.
Lat 52.4333 Long 20.6333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.4333 Long 20.6333 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zakroczym.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Zakroczym - in 1541 Mateusz Chadzynski h. Ciolek was a "podstarosta zakroczymski" - Bledzki (2009b),
 • In the 1550s Maciej Chądzyński h. Ciołek serves as "starosta" of Zakroczym - Wincenciuk (n.d.)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Zakroczym, Poland Page
Other names: Zakrochim
World:Poland
Lat 52.4333 Long 20.6333
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zakroczym.html

Input by: tmc, 15 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License