Wyżnica, miasteczko, k. Chernivtsi, Chernivets'ka Oblast, UA

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wyznica, UA.
Lat 48.2500 Long 25.1833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Vizhnitsa - http://www.fallingrain.com/world/UP/3/Vyzhnytsya.html
Vijnita - http://www.fallingrain.com/world/UP/3/Vyzhnytsya.html
Viznits - http://www.fallingrain.com/world/UP/3/Vyzhnytsya.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 48.2500 Long 25.1833 http://www.fallingrain.com/world/UP/3/Vyzhnytsya.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Chernivtsi

 • Significance/rola miejsca:

A place inhabited by people with the surname Ciołek 1800-1945 - Stróżewski-Hucuł (2008).

A place of birth of Prof. Gerard Antoni Ciołek (1909-1966).
Adolf Ciołek (1875-1959) [Gerard Ciołek's father] b. Kuty, lived in Kuty and Wyżnica - (T. Matthew Ciołek, unpublished notes on the Ciołeks' genealogy).
Antoni Ciołek (1851- c.1916) [Gerard Ciołek's grandfather] lived in Kuty and Wyżnica - (T. Matthew Ciołek, unpublished notes on the Ciołeks' genealogy).

 • Related places/powiązania:

The nearby Kuty town.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Vyzhnytsya, Ukraine Page
Other names: Vizhnitsa,Vijnita,Vijni?a,Viznits
World:Ukraine:Chernivets'ka Oblast'
Lat 48.2500 Long 25.1833
http://www.fallingrain.com/world/UP/3/Vyzhnytsya.html

Input by: tmc, 1 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License