Wrzeszczów, wieś, k. Potworów, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wrzeszczow, PL.
Lat 51.5000 Long 20.8333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wrzeszczów - Jardetzky (1992:205,208)
Wrzeszczew - Jardetzky (1992:207)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.5000 Long 20.8333 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Wrzeszczow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Potworów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:205,208, 130).

Nicolaus de Wrzeszczow, Andreas palatinus Mazoviae's grandson, in 1458 inherited this village form his family - Jardetzky (1992:130)
Jan Ciolek z Żelechowa, lub Wrzeszczowa h. wł. (3.431.149) ca 1460 - http://www.wielcy.pl/minakowski?m=NG&n=3.431.149

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1458 - Jardetzky (1992:205,208)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wrzeszczow, Poland Page
Other names: Wrzeszczów
World:Poland
Latitude 51.5000 Longitude 20.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Wrzeszczow.html

Input by: tmc, 6 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License