Woźniki, wieś, k. Płock, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wozniki, PL.
Lat 52.6000 Long 19.9000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wozniki [1484] - Jardetzky (1992:204)
Wozniky - http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=87
Vosznyky - http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=87
Vosniky - http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=87

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6000 Long 19.9000 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Wozniki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Płock

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Woźnicki family - Jardetzky (1992:113).

 • In 1578 a resident of Woźniki is called Ciołkowski Jacobus - Stankiewicz (2006c)
 • In 1578 a resident of Woźniki is called Biczek Andreas [Byczek i.e. Ciołek Andreas?] Biczek Nicolaus [Byczek i.e. Ciołek Nicolaus?], a resident of the nearby Ciołkówko) - Stankiewicz (2006c)

A place endowed by the Ciołek family.

Parafia Woźniki mogła powstać w pierwszej połowie XIV wieku z fundacji Woźnickich herbu Ciołek, panów Woźnik i Ciołkawa - do XIX wieku oni mieli głos w sprawie obsady probostwa. http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=87

 • Related places/powiązania:

The nearby Ciołkówko village.
The nearby Ciołkowo-2 village.

 • Early date/wczesna data:

1484 - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wieś Woźniki (Wozniky, Vosznyky, Vosniky) [Wysoczyzna Płocka] powstała, być może, jeszcze we wczesnym średniowieczu jaku osada służebna (otaczające Płock osady służebne o charakterystycznych nazwach, np. Konary, Tokary Sady, Gąsiory, Winiary zamieszkiwane były przez książęcą służbę i dostarczały pałacowi określone materiały, co zapisało się w nazwie; mają one bardzo dawny rodowody) dostarczająca dworowi koni pociągowych (stpol. woźniki) i woźniców. Parafia Woźniki mogła powstać w pierwszej połowie XIV wieku z fundacji Woźnickich herbu Ciołek, panów Woźnik i Ciołkawa - do XIX wieku oni mieli głos w sprawie obsady probostwa. Prawdopodobnie w 1330 proboszcz woźnicki pobierał dziesięciny ze Staroźreb i Zagroby. Kościół jest wzmiankowany w 1446 z okazji sporu rozsadzonego przed bp. płockim Pawłem Giżyckim. Inne akta pochodzą z 1461.
[…]
W protokole z wizytacji przeprowadzonej z polecenia bp. Michała J. Poniatowskiego 27 kwietnia 1776 mówi się o 12 wsiach wchodzących w skład parafii: „Woźniki, Łąniewo, Cierniewo, Przedpełce Włosty, Przedpełce Kiełbasy, Przedpełce Wodzowska, Przedpełce Kościołki. Opatowiec, Ciołkowo Wielkie, Ciołkowe Małe, Ślepkowo, Glinno.
http://portal.radzanowo.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=87

Wozniki, Poland Page
Other names: Woźniki
World:Poland
Lat 52.6000 Long 19.9000
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Wozniki.html

Input by: tmc, 12 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License