Wolica, wieś, k. Opole Lub., Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wolica, PL.
Lat 51.2167 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wolycza - Jardetzky (1992:123)
Wolica Głuska - http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2167 Long 22.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Wolica.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Opole Lubelskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of Ciołek-Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
A property of Ciołek-Głuski family - http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

A property of Johannes de Drzewycza [held public offices 1476-1490] - Jardetzky (1992:123)

 • Related places/powiązania:

The nearby Głusko village, a property of the Głuski family - Jardetzky (1992:204,207) and Drzewicki family - http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf
The nearby Kowala village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wilków village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wola Kowalska village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wolica
Początki tej wsi są dosyć ciekawe. Tym bardziej, ze przez miała ona tez inną nazwę.
W roku 1413 przy okazji sprzedazy sołectwa w Głusku, Kowali i Woli Kowalskiej jest mowa
o 4 łanach ziemi, które była nie uprawiane, a lezały między Głuskiem a Wolą Kowalską (wieś
w poblizu Kowali zaginiona w XVI wieku przyp. L. Z.).
Właśnie te 4 łany ziemi stały się zawiązkiem nowej wsi, którą w 1417 roku nazwano
Wolicza ale tez funkcjonowała nazwa Wolicza Głuska. W 1460 roku znów pada nazwa
Wolicza, a Długosz w swoich kronikach przypisuje ją do parafii Opole. W drugiej połowie
XV wieku Wolica podobnie jak Głusko nalezały do Drzewieckich herbu Ciołek. Poprzez to,
ze dziedziczyli tu Drzewieccy, w XVI wieku nazwę wsi zapisywano równiez jako Vola
Drzewiczka. Słowo „wolica” oznaczało kiedyś zwolnienie podatkowe dla nowo załozonej
wsi.
Wolica wyodrębniła się z Głuska, więc do dziesięcin z tej wsi zgłosił swoje pretensje
klasztor benedyktynów ze Św. Krzyza, jednak pleban z Kazimierza oświadczył, ze ta nowa
wieś lezy w jego terenie i dziesięciny nalezą się jemu, dodatkowo pretensje zgłosił równiez
pleban z Wilkowa. Spór o dziesięcinę wybuchł w 1460 roku, a warta ona była 7 grzywien
rocznie. Spór był tak nabrzmiały, ze zajął się nim w 1492 roku biskup krakowski Fryderyk
Jagiellończyk, który przekazał dziesięciny na rzecz klasztoru.
W XVII wieku znowu wraca się do nazwy Wolica. Taka nazwa jest wymieniana w
aktach parafialnych w Opolu w latach 1676, 1721 i 1787.
Przez wiele lat Wolica nalezała do Głuskich z Głuska. W drugiej połowie XVII wieku
dziedzicem był Aleksander Myśliszewski
Historia Administracyjna Gminy Karczmiska
http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

Wolica, Poland Page
World:Poland
Lat 51.2167 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Wolica.html

Input by: tmc, 4 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License