Wołczyny, wieś, k. Włodawa, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wolczyny, PL.
Lat 51.4333 Long 23.6500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wołczyny - http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Wolczyny.html
Wałczyny - http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Wolczyny.html
Walczyny - http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Wolczyny.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.4333 Long 23.6500 http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Wolczyny.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Włodawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Wołczynski family.

Michal Szymanowski h. Slepowron (Korwin), starosta wyszogrodzki ca 1650-1731 &ca 1680 Krystyna Wolczynski h. Ciolek ca 1650-ca 1720
http://www.mlochowski.com/modules.php?op=modload&name=Boniecki&opcja=walenty-1600&file=index
Krystyna Katarzyna Wolczynska h. Ciolek - http://www.sejm-wielki.pl/b/mi.465

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wolczyny, Poland Page
Other names: Wołczyny,Wałczyny,Walczyny
World:Poland
Lat 51.4333 Long 23.6500
http://www.fallingrain.com/world/PL/27/Wolczyny.html

Input by: tmc, 3 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License