Wołczyn, pałac, k. Janów Podl., Brestskaya Voblast, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wolczyn, BY.
Lat 52.2833 Long 23.3167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Palace/pałac

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Volchin - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Volchin.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Brestskaya Voblast, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.2833 Long 23.3167 http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Volchin.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Janów Podlaski, PL

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Wolczynski family.

A property of the Ciołek-Poniatowski family.

 • In 18th c. the palace in Wolczyn, a property of the Poniatowski family, was the birthplace (in 1732) of the last king of Poland, Stanisław August Poniatowski (1732-1798)- http://en.wikipedia.org/wiki/Voŭčyn

A place endowed by the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Voŭčyn (Belarusian: Воўчын, Polish: Wołczyn) is a village in Kamenets Raion, Brest Voblast, Belarus. It was the birthplace of the last king of Poland, Stanisław August Poniatowski.
In the early 18th century, a palace complex was built at Wołczyn by Prince Fryderyk Michał Czartoryski. It belonged to the Czartoryski and Poniatowski families. "http://en.wikipedia.org/wiki/Voŭčyn

Kościół katolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy
Rokokowy, fundacji właściciela miejscowych dóbr, podskarbiego litewskiego Stanisława Poniatowskiego (ojca króla). Wybudowany w 1733 roku (budowę dokończono w 1743 roku dzięki wysiłkom kolejnego właściciela Wołczyna, księcia Michała Czartoryskiego), remontowany w latach 80 XVIII wieku, w roku 1866 zamieniony na cerkiew prawosławną.
http://www.radzima.org/pub/pomnik.php?lang=pl&nazva_id=brkavouc01

Volchin, Belarus Page
Other names: Wolczyn,Wołczyn
World:Belarus
Lat 52.2833 Long 23.3167
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Volchin.html

Input by: tmc, 12 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License