Wojcieszków, wieś, k. Kock, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wojcieszkow, PL.
Lat 51.7667 Long 22.3167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7667 Long 22.3167 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Wojcieszkow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kock

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

W 1437 wlascicielem Wojcieszkowa byl Klemens Ciołek z Bielan herbu Ciołek. - http://www.wojcieszkow.pl/historia_pl.html


A place endowed by the Ciołek family.

Fundatorem parafii w 1437 był dziedzic Wojcieszkowa Klemens Ciołek z Bielan herbu Ciołek. - http://www.wojcieszkow.pl/historia_pl.html


A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

The village/towns coat of arms depicts 3 "tudor" style roses, over the crest of the Ciolek family. http://www.wojcieszkow.pl/historia_pl.html

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1437 - http://www.wojcieszkow.pl/historia_pl.html

 • Late date/Późna data:

1509-1516 - http://www.wojcieszkow.pl/historia_pl.html

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Pierwsza wiadomość historyczna o Wojcieszkowie pochodzi z 1437 r. i dotyczy powstania parafii kościelnej. Fundatorem parafii był dziedzic Wojcieszkowa Klemens Ciołek z Bielan herbu Ciołek. Klemens z Bielan nabył wieś Wojcieszków, niedługo przed 1437 r. od nieznanego nam Wojcieszka - założyciela bądź właściciela osady. Dynamiczny rozwój osadnictwa doprowadził do utworzenia parafii w Wojcieszkowie. Z powodu dużego oddalenia od kościoła parafialnego Klemens Ciołek z Bielan buduje kościół pw. Świętej Trójcy. Swój akt erekcyjny Zbigniew Oleśnicki, bp krakowski wystawił 15.VI.1437 r. Po Klemensie dobra wojcieszkowskie dziedziczył jego syn Piotr. Na drugą połowę XV w. przypada administracyjne wyodrębnienie się ziemi lubelskiej z woj. sandomierskiego w osobne woj. lubelskie (1474 r.). Między 1509 a 1516r. Wojcieszków wraz z Wolą Wojcieszkowską założoną w 1505 r. przeszły w ręce Mikołaja Dzika herbu Doliwa, który to przemienił Wojcieszków z wsi parafialnej w miasto. Dokument lokacyjny został wystawiony w kancelarii królewskiej w Krakowie 21 stycznia 1540 r."
http://www.wojcieszkow.pl/historia_pl.html

Wojcieszkow, Poland Page
Other names: Wojcieszków
World:Poland
Lat 51.7667 Long 22.3167
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Wojcieszkow.html

Input by: tmc, 3 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License