Wojciechów, wieś, k. Łopuszno, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Moderate/średnia (c. 50%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wojciechow, PL.
Lat 50.9333 Long 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wojcechow - Jardetzky (1992:109)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.9333 Long 20.1833 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Wojciechow2.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Łopuszno

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wojciechow, Poland Page
Other names: Wojciechów
World:Poland
Lat 50.9333 Long 20.1833
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Wojciechow2.html
Input by: tmc, 22 Apr 2009

Siensko, Poland Page
Other names: Sieńsko
World:Poland
Latitude 50.6333
Longitude 20.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Siensko.html
Input by: tmc, 22 Apr 2009

Another Wojciechow, this time S of Bogucice is

Wojciechow, Poland Page
Other names: Wojciechów
World:Poland
Latitude
50.2500
Longitude
20.5000
http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Wojciechow.html
Input by: tmc, 22 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License