Wiszniów, wieś, k. Burshtyn, Ivano-Frankivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa - Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wiszniow, UA.
Lat 49.2667 Long 24.3833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Vishnyuv - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Vishnyuv.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ivano-Frankivska Oblast, Ukraine (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.2667 Long 24.3833 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Vishnyuv.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Burshtyn

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żardecki family.

 • Wiszniów, pow. Rohatyn, woj. lwowskie - place of birth of Bolesław Żardecki (1853-1924) - Żardecki (2007)

* Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Vishnyuv, Ukraine Page
World:Ukraine
Lat 49.2667 Long 24.3833
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Vishnyuv.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License