Wiśniowo, wieś, k. Łowicz, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wisniowo, PL.
Lat 52.2667 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.2667 Long 19.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Wisniewo.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łowicz

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Wiśniowski family - Pszczółkowski (2004a)
A property of the Ciołek-Wiśniowski family - ProjektPodlasie.pl (2016)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wiśniowo par. ??? = A property of the Ciołek-Wiśniowski family - Pszczółkowski (2004a)

Wisniewo, Poland Page
Other names: Wiśniewo,Kolonia Wisniewo,Kolonia Wiśniewo
World:Poland
Lat 52.2667 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Wisniewo.html

Input by: tmc, 23 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License