Wiłkomierz, kosciół, miasto, k. Kaunas, Vilniaus apskritis, LT

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: V.Likely/bardzo możliwa
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wiłkomierz, LT.
Lat 55.2500 Long 24.7500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wilkamergie - http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html
Wiłkemergie - http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html
Wilkemirgen - http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html
Vilcomiria (Latin) - http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html
Ukmerge - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html
Wilkomir - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html
Wilkomierz - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html
Ukmerges - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html
Vilkmerge - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html
Vilkomir - http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Vilniaus apskritis, Lithuania (LT)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 55.2500 Long 24.7500 http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kaunas

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

A place endowed by the Ciołek family.

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wiłkomierz, mylnie Wilkomierz, litew. Wilkamergie, Wiłkemergie (wiłkas-wilk, merga-dziewczyna, córka), w kronikach krzyżackich Wilkemirgen, łac. Vilcomiria, mto powiat. gub. kowieńskiej […] Do podniesienia bytu miasta przyczyniła się ostatecznie fundacya kolegium i szkół pijarskich. szlachta zebrana w 1745 r. na sejmiki złożyła znaczne składki na z budowanie temu zgromadzeniu kościoła. Jeden z donataryuszów Teodor Chomicz zapisał plac Skopowszczyzną zwany, Tomasz Siesicki, marszałek wiłkomierski, ofiarował 12000 złp., Dąbrowscy nadali folwark. Nadto do fundacyi przyczynili się: Zemborscy, Heykingowie, Rudominowie, Koziełłowie, Ciołkowicze, Jan Zabiełło, kaszt. mścisł., i in. […] Starostami grodowemi wiłkomierskiemi byli: Wigaił (czy nie Weżgajło?, 1398), Kieżgajło Michał (1410), Semenowicz Borys (1501), Dowojnowicz Juri (1517—22), Radziwiłłowicz Stanisław (1524—7), Kmita Kuncowicz (1532—47), Kmita Jan (1554), Pac Paweł (1576, † 1595), Kiszka Mikołaj (1631—8), Tyszkiewicz Jan Antoni h. Leliwa(1640—8), Komorowski Samuel h. Ciołek (1652—9), […]
http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html

[…] Wiłkomierski powiat […] Marszałkami szlachty po rozbiorze byli: Kuszelewski Józef (1800), Bolcewicz Józef (1805—7), Frąckiewicz Wincenty h. Brodzie (1809), Kościałkowski Mikołaj h. Syrokomla (1812—17), Żagiel Adam ks. h. Trąby (1820), Weisenhoff Franciszek h. Łabędź (1822), Pietkiewicz Benedykt h. Trąby (1825), Jawgiełł h. Łabędź (1858), Kończa Medard h. Ogończyk (1858), Komar Konstanty h. własny (1876). Nadto jako marszałkowie wymienieni są: Bystram Karol h. Tarnawa, Erdman, Komorowski Franciszek h. Ciołek, Kosko Onufry i Siesicki Feliks h. Kitaurus. […]
http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html

Ukmerge, Lithuania Page
Other names: Vilkmergė,Ukmergė,Ukmergės,Wilkomir,Wiłkomierz,Wilkomierz,Ukmerges,Vilkmerge,Vilkomir
World:Lithuania
Lat 55.2500 Long 24.7500
http://www.fallingrain.com/world/LH/0/Ukmerge.html

Input by: tmc, 12 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License