Wilkołaz, wieś, k. Kraśnik, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wilkolaz, PL.
Lat 51.0167 Long 22.3333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj.,, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.0167 Long 22.3333 - http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Wilkolaz.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kraśnik

 • Significance/rola miejsca:

A place inhabited by people with the surname Ciołek.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wilkolaz, Poland Page
Other names: Wilkol?az
World:Poland
Lat 51.0167 Long 22.3333
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Wilkolaz.html

Input by: tmc, 20 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License