Wilczyce, wieś, k. Sandomierz, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wilczyce, PL.
Lat 50.7500 Long 21.6667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7500 Long 21.6667 http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Wilczyce.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sandomierz

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

A property of Stanislaus de Wilczyce (d. 1491)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wilczyce, Poland Page
World:Poland
Lat 50.7500 Long 21.6667
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Wilczyce.html
Stanislaus de Wilczyce (+,1491)

W skl?ad gminy wchodzi 16 sol?ectw : Wilczyce, Daromin, Radoszki, L?ukawa, Wysiad?ów, Ocinek, Gal?kowice - Ocin, Dacharzów, Bugaj, Boz?e?cin, Przezwody, Zagrody, Tul?kowice, P?czyny, Dobrocice, Pielaszów.
http://www.wilczyce.pl/index.php?id=90&a=3&b=2

Input by: tmc, 2 Dec 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License