Wilamowa, wieś, k. Łomża, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wilamowa, PL.
Lat 53.4167 Long 22.2833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wilamowo [16 c.] - Maroszek and Studniarek (2004).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podlaskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.4167 Long 22.2833 http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Wilamowo.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łomża

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Wilamowski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:347).

WILAMOWSKI, h. Ciołek, [Maciej], w r. 1581 opłaca pobór ze […] wsi Wilamowa w Bielskiem, woj. Podlaskie. Archiwum byłej Komisyi Skarbu, w Warszawie, ul. Rymarska No 4, ks. p. 42. f. 118; ks. p. 47. f. 710. - Wittyg and Dziadulewicz (1908:347)

 • Related places/Powiązania:

Wilamowka

 • Early date/Wczesna data:

1462 - Maroszek and Studniarek (2004).

 • Late date/Późna data:

1581 - Wittyg and Dziadulewicz (1908:347)

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Około 1417 r. 30 włók nad Słuczą, prawym dopływem Biebrzy, w pow. wąsoskim otrzymał Wilam z Mamina (ziemia różańska). Nowa miejscowość początkowo nosiła nazwę Słucz, nim ustaliła się nazwa Wilamowo. Później wieś Wilamowo odebrał książę mazowiecki.
W 1462 r. w Gąbinie księżna mazowiecka Katarzyna dała w dziedziczne posiadanie Krzysztofowi z Kępy stolnikowi płockiemu wieś Wilamówkę, położoną w ziemi wiskiej. Krzysztof z Kępy był wieloletnim wiernym sługą jej brata Władysława II, a także Siemowita i Władysława I. Później w 1473 r. w Juńcu Kazimierz, książę litewski, biskup płocki Krzysztofowi z Kępy zatwierdził to nadanie. Oba przywileje zostały oblatowane w 1536 r. w księgach grodzkich wiskich.
Analogicznymi dobrami ziemskimi na lewym brzegu Biebrzy, w pow. goniądzkim jest Wilamówka, w XVI w. zwana identycznie - Wilamowo. Za rządów wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506) właścicielem Wilamówki był Marek. Dobra ziemskie Marka wzmiankowane były w dokumencie Aleksandra Jagiellończyka dla Macieja Potockiego wójta goniądzkiego. W tymże akcie wspomniany był już młyn plebana trzciańskiego. Jego synowie - Andrzej i ks. Stanisław Dąbrówka kanonik wileński, pleban dolistowski. 6 października 1529 r., gdy Marek już nie żył, uzyskali od króla Zygmunta Starego zatwierdzenie posiadania ojcowizny i ich prawną niezależność Radziwiłłów z Goniądza.
W 1571 r. stwierdzono, że dobra Wilamowo składały się z ok. 55 włók błotnych. Ziemianin - Maciej Wilamowski był obowiązany stawić z tej majętności na wojnę 2 jeźdźców konnych. Dobra położone były nad rzeczką Wilamówką. W cytowanym wyżej dokumencie z 20 stycznia 1501 r. Aleksander Jagiellończyk dał kościołowi trzciańskiemu na zbudowanie młyna łożysko na rzece Wilamówce, przepływającej przez puszczę Dobarz." - Maroszek and Studniarek (2004).

Wilamowo, Poland Page
World:Poland
Lat 53.4167 Long 22.2833
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Wilamowo.html

Wilamowo [vila?m?v?] is a village in the administrative district of Gmina Przytuły, within Łomża County, Podlaskie Voivodeship, in north-eastern Poland
http://en.wikipedia.org/wiki/Wilamowo,_Podlaskie_Voivodeship

Przytuly, Poland Page
Other names: Przytuły Kolonja,Przytuly Kolonja,Przytuły
World:Poland
Lat 53.3667 Long 22.3167
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Przytuly.html

Input by: tmc, 7 Dec 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License