Wiewiórka, wieś, k. Tarnów, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wiewiorka, PL.
Lat 50.1167 Long 21.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie województwo Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 50.1167 long 21.3500 http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Wiewiorka.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Tarnów

 • Significance/rola miejsca:

A place with several people with the surname Ciołek living there in the late 19th c. (Czuchra 2003), Owens et al., 2003-2005), and early 20th c. A source of extensive emigration of the Ciołek to the USA.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wiewiorka, Poland Page Other names: Wiewiórka World:Poland Latitude 50.1167 Longitude 21.3500 http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Wiewiorka.html

Wiewiórka, near Debica, Tarnów http://www.holocaustforgotten.com/list2.htm

"Jan Amor Tarnowski (Lithuanian: Jonas Tarnauskis) [COA Leliwa] (1488–1561) was a Polish-Lithuanian szlachcic. He was Grand Crown Hetman from 1527 and was the founder of the city of Tarnopol, where he built the Ternopil Castle and the Ternopil Lake. He was owner of Tarnów, Wiewiórka, Rożnów, Przeworsk, Stare Sioło." Died May 16, 1561 in Wiewiórka, Poland" http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Tarnowski

Input by: tmc, 16 Mar 2009

Fortalicjum szlacheckie, 30x30m, otoczone fosa.
"Zbudował [je] albo sam hetman Jan Tarnowski herbu Leliwa na początku XVI w., ewentualnie rozbudował istniejący dworek swoich rodziców, ponieważ okolica była wianem jego matki Barbary z Rożnowa [nota bene - the Roznow castle was owned by Zawisza Czarny h. Sulima - tmc.]. Był to dwór obronny położony na wzgórzu z przynajmniej jedną wieżą.
1556 r. - we dworze hetmana odbyło się zebranie jego zwolenników, na którym spisano postulaty reform religijnych na przyszły sejm."
http://zamki.res.pl/wiewiorka.htm
end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License