Wierzchnia, wieś, k. Kalush, Ivano-Frankivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Wierzchnia, UA.
Lat 49.1000 Long 24.3000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wierzchnica - AGAD, Zb. A. Czołowskiego (n.d.: Sygn. 636)
Wierszchnia - AGAD, Zb. A. Czołowskiego (n.d.: Sygn. 641)
Verkhnyaya - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Verkhnyaya.html
Vezhkhnya - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Verkhnyaya.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ivano-Frankivska Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.1000 Long 24.3000 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Verkhnyaya.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kalush

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Komorowski family.

 • Since 1820 a property of general Erazm Ciołek Komorowski - AGAD, Zb. A. Czołowskiego (n.d.: Sygn. 636, 641)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"cesja […] wsi Wierzchnica przez Karola Ulatowskiego Erazmowi Ciołkowi Komorowskiemu [1820];"
AGAD, Zb. A. Czołowskiego (n.d.: Sygn. 636)

"8. kontrakt o wś Wierszchnia [should read Wierzchnia - tmc, 3 Aug 2009] [cyr. stryjski] między Karolem Klatowskim a generałem Erazmem Ciołkiem Komorowskim [1819] oraz sprzedaż przez pierwszego drugiemu w/w wsi [1820];" AGAD, Zb. A. Czołowskiego (n.d.: Sygn. 641)

Verkhnyaya, Ukraine Page
Other names: Vezhkhnya
World:Ukraine
Lat 49.1000 Long 24.3000
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Verkhnyaya.html

Input by: tmc, 3 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License