Wielamowicze, wieś, k. Brest, Brestskaya Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Wielamowicze, BY.
Lat 52.2033 Long 23.3500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Wielimowiczy - http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html
Vieljamovičy - http://www.radzima.org/eng/pub/86_alfa/
Veljamovichi - http://www.radzima.org/eng/pub/86_alfa/
Velyamovichi - http://www.radzima.org/eng/pub/86_alfa/
Vieliamovicze - http://www.radzima.org/eng/pub/86_alfa/

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Brestskaya Voblasts, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Judging by the Stavy coords (Lat 52.2333 Long 23.3500 http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Stavy.html) the estimated Wielamowicze's values might be Lat 52.2033 Long 23.3500 - tmc, 13 Aug 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Brest

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Dobrzyniecki family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wielamowicze, w XVI w. Wielimowiczy, wś i dobra, pow. brzeski gub. grodzieńskiej, w 5 okr. pol., gm. Wołczyn, o 26 w. od Brześcia. Wś ma 550 dzies. ziemi włośc. (157 łąk i past., 8 nieuż.), 55 cerkiewnej (10 łąk. i pastw., 5 nieuż.). Dobra należą w części do Dobrzynieckich, posiadających 120 dzies. (15 łąk, 12 nieuż.), w części do Sakowiczów, mających 188 dzies. (50 łąk i pastw., 19½ lasów, 2 nieuż.). Oprócz tego Jakub Łozieba, ma tu osadę, obejmującą 12 dzies. Według „Piscowoj księgi“ z r. 1558 W., sioło w dawnej wołości berznickiej, ekonomii grodzieńskiej, graniczyło z pastwiskami dworu berznickiego i siołami Tatarynowiczy, Pomorzany, Sziemieniszki. Leżało nad jeziorem. Było 9 włók osadnych. M. K. Wit.
http://www.linia-polnocna.internetdsl.pl/SGKP/litera_W.html

Vieljamovičy village village in: Brest district, Brest province
Veljamovichi, Velyamovichi, Vieliamovicze
http://www.radzima.org/eng/pub/86_alfa/

Trasa [szlak rowerowy (historyczny)]: Brześć (0 km) - Tiuchenicze (9 km) - Stare Sioło (10,5 km) - Skoki (12 km) - Szumaki (20 km) - Czilejewo (26 km) - Rakowica (30 km) - Wielamowicze (35 km) - Stawy (42 km) - Wołczyn (40,5 km) - Hremiacze e (44 km) - Wysokie (57 km) - Dołbniewo (63 km) - Szostaków (73 km) - Berezowka (84 km) - Kopyy (Pobieda) () (87,5 km) - Wierzchowice (89 km) - Kalinkowicze (96 km) - Janusze (103 km) - Rożkowka (111 km) - Chwojanowka (114 km) - Dmitrowicze (121 km) - Kamieniuki (132 km) - TRansborder Info Centre (2009). [in other words, Wielamowicze are about 5 km away from Rakowica (unidentified) and 7 km from Stawy, an a short distance from Wołczyn - tmc, 12 Aug 2009]

Stavy, Belarus Page
World:Belarus
Lat 52.2333 Long 23.3500
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Stavy.html

Volchin, Belarus Page
Other names: Wolczyn,Wołczyn
World:Belarus
Lat 52.2833 Long 23.3167
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Volchin.html

Input by: tmc, 12 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License