Warszawa, miasto, Warszawa, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Warszawa, PL.
Lat 52.2500 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.2500 Long 21.0000 http://www.fallingrain.com/world/PL/78/Warszawa.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Poniatowski family.

 • In 1776 a house/palazzetto by Nowy Swiat Street, a property of Kazimierz Poniatowski (1721-1800) - Putkowska (2009).

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek-Zielinski family.

 • In the early 1800s Wincenty Zieliński herbu "Ciołek" of Turowice was the secretary of the Appelate Court of the Kingdom of Poland ("pisarz Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego") - Matysiak (2001)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Sąd Apelacyjny – od 1815 r. pod nazwą Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego – działał [w Warszawie] nieprzerwanie i bez większych zmian co do jego struktury i kompetencji aż do zniesienia sądownictwa polskiego w 1876 r."
http://dziedzictwo.polska.pl/katalog/skarb,Akt_Konfederacji_Generalnej_Krolestwa_Polskiego_z_28_VI_1812_roku_podpisany_przez_sedziow_Sadu_Apelacyjnego,gid,251869,cid,4099.htm?body=desc

Warszawa, Poland Page
World:Poland:Wojewodztwo Mazowieckie
Lat 52.2500 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/PL/78/Warszawa.html

Input by: tmc, 5 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License