Warka, miasteczko, Warka, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Warka, PL.
Lat 51.7833 Long 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

House/kamienica

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7833 Long 21.2000 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Warka.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Warka town/miasteczko itself.

 • Significance/rola miejsca:

15 houses (4%) in the 347 houses-strong town of Warka were properties of the members of the Ciolek family - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/955

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1564 - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/955

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Warka -
W r. 1564 wedlug lustracji bylo w W. 236 dm. na stronie królewskiej,
wójtowskich 20, panów Ciołków 15, ksieży dominikanów 24, do kustodyi należacych 22, plebanskich 22, na gruncie miejskim wolnych 30. [=347 houses, total - tmc]
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/955

Warka, Poland Page
Other names: Varka
World:Poland
Latitude 51.7833 Longitude 21.2000
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Warka.html

Input by: tmc, 19 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License