Vitsyebsk, miasto, Vitsyebsk, Vitsyebskaya Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Vitsyebsk, BY.
Lat 55.1925 Long 30.1944
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Witebsk - http://www.fallingrain.com/world/BO/07/Vitsyebsk.html
Vitebsk - http://www.fallingrain.com/world/BO/07/Vitsyebsk.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Vitsyebskaya Voblasts, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 55.1925 Long 30.1944 - http://www.fallingrain.com/world/BO/07/Vitsyebsk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Witebsk

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.

Józef Szadurski (rodzice Jan i Dorota Szczytówna h. Jastrzębiec, dziadkowie: Jan Franciszek i Karolina Hylzen), szambelan St. Augusta, marszałek gubernialny witebski 1814 — 1817 r. Józef Szadurski miał syna Ignacego, także marszałka witeb. 1835 — 1838, ostatniego z tej linii (Src: IG 1905:26)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:
 • 1814-1817 - Józef Szadurski, marszałek gubernialny witebski.
 • Late date/Późna data:
 • 1835-1838 - Ignacy Szadurski, marszałek gubernialny witebski.
 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ciotka rodzona Józefa Hylzena, Karolina, żona Jana Franciszka Szadurskiego h. Ciołek, pana na Puszy, Zielonpolu, Matnowie [= Małnowie - tmc, 16 Jan 2010] etc, miała jednego syna Jana, żonatego z Dorotą Szczytówną h. Jastrzębiec, z tego małżeństwa byli: Józef Szadurski, szambelan St. Augusta, marszałek gubernialny witebski 1814 — 1817 r. i Ksawery, którym dobra Hylzena sie dostały. Józef Szadurski miał syna Ignacego, takie [=także] marszałka witeb. 1835 — 1838, ostatniego z tej linii, a od Ksawerego potomkowie istnieją. (IG 1905:26)

Vitsyebsk, Belarus Page
Other names: Witebsk,Vitebsk
World:Belarus:Vitsyebskaya Voblasts'
Lat 55.1925 Long 30.1944
http://www.fallingrain.com/world/BO/07/Vitsyebsk.html

Input by: tmc, 18 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License