Uników-1, wieś, k. Wielun, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: Moderate/średnia (c. 50%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Unikow, PL.
Lat 51.4000 Long 18.5333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Unycow [1443] - Jardetzky (1992:203,208)
Vnikow [1442,1443] - Jardetzky (1992:107)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.4000 Long 18.5333 http://www.fallingrain.com/world/PL/58/Unikow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Wielun

 • Significance/rola miejsca:

If the village is the same as Unycow and Vnikow mentioned in historical records, then it is a property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:107,203,208)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Unikow, Poland Page
Other names: Uników
World:Poland
Lat 51.4000 Long 18.5333
http://www.fallingrain.com/world/PL/58/Unikow.html

Input by: tmc, 28 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License