Tyczyn-2, miasteczko, k. Rzeszów, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Tyczyn-2, PL.
Lat 49.9667 Long 22.0333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie woj.,, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.9667 Long 22.0333 http://www.fallingrain.com/world/PL/56/Tyczyn.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Rzeszów

 • Significance/rola miejsca:

A possible property of the Ciołek and Ciolek-Pilecki, and Ciolek-Zaleski family
Tyczyn in the district of Rzeszow - "owned by Jan de Pilcza [see Dabkowski 1939:178 - tmc], according to Niesiecki [(Niesiecki VII pp.307-308) - tmc] of the arms Leliwa on one hand and on the other, the Ciolek Pilecki, Ciolek Zaleski and Ciolek de Tyczyn." (Jardetzky:1992:138-139).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Tyczyn in the district of Rzeszow - "owned by Jan de Pilcza [Dabkowski 1939:178 - tmc], according to Niesiecki [(Niesiecki VII pp.307-308) - tmc] of the arms Leliwa on one hand and on the other, the Ciolek Pilecki, Ciolek Zaleski and Ciolek de Tyczyn." (Jardetzky:1992:138-139).

Tyczyn, Poland Page
World:Poland
Lat 49.9667 Long 22.0333
http://www.fallingrain.com/world/PL/56/Tyczyn.html

Biala, Poland Page
Other names: Biała
World:Poland
Lat 49.9833 Long 22.0167
http://www.fallingrain.com/world/PL/56/Biala.html

Zalesie, Poland Page
World:Poland
Lat 50.0000 Long 22.0333
http://www.fallingrain.com/world/PL/56/Zalesie.html

Budziwoj, Poland Page
Other names: Budziwój
World:Poland
Lat 49.9500 Long 21.9833
http://www.fallingrain.com/world/PL/56/Budziwoj.html

Input by: tmc, 28 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License