Tyczyn-1, wies, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Rough/z grubsza
 • Place/miejsce:

Location of Tyczyn-1, PL.
Lat 51.68333333 Long 21.5611
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Tyzyn - Jardetzky (1992:138)
Tyczyno - Jardetzky (1992:138)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

A site for Tyczyn-1 or Tyzyn no longer exists on current maps (Jardetzky 1992:138, footnote 1051). The coordinates are calculated from those of the three adjacent (Jardetzky 1992:138) villages, namely:

 • Maciejowice Lat 51.7000 Long 21.5500,
 • Kobylnica Lat 51.6667 Long 21.5833,
 • Kochow-1 Lat 51.6833 Long 21.5500

Hence Tyzyn approx. Lat 51.68333333 Long 21.5611 - tmc, 28 May 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:138)

In late 1400s owned by Clemens II de Swierze de Tyczyn (s. of Clemens I de Byelany, and brother of Petrus Czolko de Byelany) - Jardetzky (1992:138)

 • Related places/Powiązania:

The nearby Kochow-1, Kobylnica and Maciejowice villages.

 • Early date/Wczesna data:

Tyczyny [1481] - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

text text

Input by: tmc, 28 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License