Turowice, wieś, k. Grójec, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Turowice, PL.
Lat 51.8167 Long 20.9167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Turovicze - Matysiak (2001)
Thurowijcze - Matysiak (2001)
Thurowo - Matysiak (2001)
Turowicze - Matysiak (2001)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8167 Long 20.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Turowice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Grójec

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Zielinski family.

 • Since 1822 a property of Ludwika Świeszewski, wife of Wincenty Zielinski h. Ciolek, and their descendants - Matysiak (2001)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Turowice -
Turowice, Turovicze, Thurowijcze, Thurowo, Turowicze

"Po rozbiorach Polski w XVIII w. Turowice znalazły się w obrębie zaboru pruskiego na terenie tzw. Prus Południowych. W tym czasie Turowice przeszły w posiadanie rodziny Rożeckich (Różeckich ?). Dwoje członków tej rodziny - Józef i Barbara - władali wsią od 1792 r. W lipcu 1804 r. ówczesne kolejne właścicielki tychże dóbr - siostry: Teresa Rożecka i Józefa z Rożeckich Puchałowa - sprzedały je za 27.045 talarów i 16 srebrnych groszy (czyli 162.274 zł polskich) niejakiemu Feliksowi Świeszewskiemu - sędziemu Trybunału Cywilnego Warszawskiego. Wówczas to w 1807 r. wskutek zmian polityczno-administracyjnych Turowice znalazły się w Księstwie Warszawskim, zaś po kongresie wiedeńskim w 1815 r. - w Królestwie Polskim.
Po śmierci sędziego w 1813 r. Turowice przypadły w spadku jego dzieciom: Ludwice ze Świeszewskich Zielińskiej i Adamowi Józefowi Świeszewskiemu. Mąż Ludwiki - Wincenty Zieliński herbu "Ciołek" był pisarzem Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego. […]
Tomasz Zieliński, będący stryjem jego [tj. Kazimierz Pułaskiego] matki - Marianny z Zielińskich Pułaskiej był właścicielem położonych w pobliżu Turowic majątków w Boglewicach i Rytomoczydłach.
[…]
17 września 1822 r. wskutek układu działowego z bratem [= Adam Józef Świeszewski], Ludwika stała się jedyną właścicielką Turowic. Od tego momentu rozpoczęła się 128-letnia historia nieprzerwanego związku rodziny Zielińskich z Turowicami." Matysiak (2001)

Turowice, Poland Page
World:Poland
Lat 51.8167 Long 20.9167
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Turowice.html

Input by: tmc, 4 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License