Tuczępy, wieś, k. Staszów, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Tuczepy, PL.
Lat 50.5167 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.5167 Long 21.0000 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Tuczepy.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Staszów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Głuski family.

"W 1827 roku wieś liczyła 41 domów oraz 310 mieszkańców. Folwark Tuczępy (8 drewnianych budynków) oraz folwark Wierzbica (2 murowane i 22 drewniane budynki) stanowiły razem dobra Tuczępy. W XIX wieku wieś należała do rodziny Głuskich h. Ciołek."

http://www.tuczepy.pl/asp/start.asp?page=pl_historia&f=f_historia&tytul=Historia

 • Related places/Powiązania:

The nearby Gluskis' property - Wierzbica village
The nearby Gluskis' property - Brzozówka village

 • Early date/Wczesna data:
 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Tuczępy
"W 1827 roku wieś liczyła 41 domów oraz 310 mieszkańców. Folwark Tuczępy
(8 drewnianych budynków) oraz folwark Wierzbica (2 murowane i 22 drewniane budynki) stanowiły razem dobra Tuczępy. W XIX wieku wieś należała do rodziny Głuskich h. Ciołek."
http://www.tuczepy.pl/asp/start.asp?page=pl_historia&f=f_historia&tytul=Historia

Tuczepy
Other names: Tuczępy
World:Poland
Lat 50.5167 Long 21.0000 http://www.fallingrain.com/world/PL/36/Tuczepy.html

Input by: tmc, 17 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License