Trzemeszno, kolegium, k. Gniezno, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Trzemeszno, PL.
Lat 52.5667 Long 17.8333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Wielkopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5667 Long 17.8333 http://www.fallingrain.com/world/PL/26/Trzemeszno.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Gniezno

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1773

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Trzemeszno […] niewielki, trójskrzydłowy budynek dawnego kolegium, ufundowanego w 1773 r. na wzór Collegium Nobilium Stanisława Konarskiego. Na jego utrzymanie przeznaczono kilka majątków ziemskich, dzięki czemu w internacie mogło bezpłatnie zamieszkiwać 12 uczniów pochodzenia szlacheckiego i 8 niezamożnych uczniów pochodzenia chłopskiego lub mieszczańskiego. Wychowankami tej placówki byli m.in.: Jędrzej Śniadecki, Marian Langiewicz, Stefan Garczyński, Hipolit Cegielski, Jędrzej Moraczewski i Józef Chociszewski. Aż 60 uczniów tej szkoły wzięło udział w powstaniu styczniowym, za co władze pruskie zamknęły placówkę. Na łuku bramnym prowadzącym do budynku kolegium zachowała się płaskorzeźba przedstawiająca króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a ponad nią herby Polski i Litwy oraz królewski herb Ciołek."
http://e-przewodniki.pl/przewodnik-nowy-124-rozdzial-1134.html

Trzemeszno, Poland Page
World:Poland
Lat 52.5667 Long 17.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/26/Trzemeszno.html

Input by: tmc, 6 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License