Trojanowice, wies, k. Żarnów, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Trojanowice, PL.
Lat 51.2667 Long 20.1667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2667 Long 20.1667 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Trojanowice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Żarnów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Trojanowski family - Jardetzky (1992:113), Jardetzky (1992:207)

 • Related places/Powiązania:

The nearby town and castle of Żarnów where the Trojanowski family founded in the 17thc. a small church - http://hs.xon.pl/portal_zarnow/index.php?id=6&pid=2&cid

 • Early date/Wczesna data:

1458 - Jardetzky (1992:207)

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Trojanowice - See Jardetzky (1992:113)

Trojanowice, Poland Page (closer to Drzewica cluster)
World:Poland
Lat 51.2667 Long 20.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Trojanowice.html

It is situated close to Żarnów
"1990-1993 r. - Budowa gazociągu.
Gazociąg powstał przy znacznym udziale mieszkańców. Wybudowano sieć długości 11 km i stację redukcyjną; z gazu korzysta około 150 odbiorców z miejscowości Żarnów, Topolice, Trojanowice."
http://hs.xon.pl/portal_zarnow/index.php?id=2&pid=0&sid=0&cid=0

An alternative placename, however is is an unlikely candidate for "our" Trojanowice.
Trojanowice, Poland Page (k. Krakow)
World:Poland
Lat 50.1500 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Trojanowice.html

Input by: tmc, 18 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License