Template Page

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może - V.Likely/bardzo możliwa - Confirmed/potwierdzona
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Iconography with the Ciołek crest/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: Zero/zerowa (0%) - Low/niska (c. 25%) - Moderate/średnia (c. 50%) - High/wysoka (c. 75%) - 100%
 • Precision/precyzja: Unknown/brak danych - Rough/z grubsza - Approx./przybliżona - Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of XXXX, XX.
Lat 0.1 Long 0.0
http://www.fallingrain.com/world/

http://maps.google.com/maps?q=0.1+0.0+(XXXX)&ll=0.1,0.0&spn=05.0,05.0&t=k&hl=en

 • Type/typ:

Village/wieś or Town/miasteczko or City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

lat 0.1 long 0.0

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

text

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-XXXX family.
A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.
A place endowed by the Ciołek family.
A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.
A place inhabited by people with the surname Ciołek.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

text text

Input by: tmc, xx Mar 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License