Telyakovo, wieś, k. Minsk, Minskaya Voblasts, BY

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Possible/być może
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Telyakovo, BY.
Lat 53.5167 Long 27.3833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Bialorus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.5167 Long 27.3833 http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Telyakovo.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Minsk

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place might have been a property of members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Telyakovo, Belarus Page
World:Belarus
Lat 53.5167 Long 27.3833
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Telyakovo.html

Input by: tmc, 10 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License