Tejsarów, wies, k. Stryj, Lvivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Tejsarow, UA.
Lat 49.3500 Long 24.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Teysariv - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Teisarov.html
Teysaruv - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Teisarov.html
Teysarov - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Teisarov.html
Tessarów - entry Żardecki h. Ciołek in: http://polishgenealogy.blogspot.com/search?q=ciołek

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lvivska Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.3500 Long 24.0000 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Teisarov.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Stryj

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żardecki family.

 • Place of birth of Bolesław Żardecki's father, Piotr Żardecki (1803-1881) - Żardecki (2007).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Teisarov, Ukraine Page
Other names: Teysariv,Teysaruv,Teysarov
World:Ukraine
Lat 49.3500 Long 24.0000
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Teisarov.html

Input by: tmc, 30 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License