Szczuczki, wieś, k. Bełżyce, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Szczuczki, PL.
Lat 51.2167 Long 22.2167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2167 Long 22.2167 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Szczuczki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Bełżyce

 • Significance/rola miejsca:

Very likely, a property of the Ciolek-Poniatowski family.

 • Related places/powiązania:

The nearby Szczuczki Kolonia village

 • Early date/wczesna data:

1454 - http://www.um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=16&menu=18&strona=1

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Najprawdopodobniej rodzina Poniatowskich o przydomku Ciołek miała majątek ziemski we wsi Szczuczki. W roku 1454 niejaki Mikołaj Ciołek wydzierżawił łan ziemi na terenie wsi Poniatowa. Na początku XVII w. część rodziny Poniatowskich sprzedała swoje majątki i przeniosła się do województwa krakowskiego - właśnie z tej linii wywodził się Stanisław August Poniatowski, późniejszy król Polski. "
http://www.um.poniatowa.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=16&menu=18&strona=1

Szczuczki, Poland Page
World:Poland
Latitude 51.2167 Longitude 22.2167
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Szczuczki.html

Input by: tmc, 7 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License