Szadurki, wieś, k. Nałęczów, Lubelskie woj. PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Szadurki, PL.
Lat 51.2833 Long 22.2833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Szadurki - Jardetzky (1992:204)
Sadurki http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Sadurki.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2833 Long 22.2833 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Sadurki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Nałęczów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family - Jardetzky (1992:204,207)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1447 - Jardetzky (1992:204)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Sadurki, Poland Page
World:Poland
Latitude 51.2833 Longitude 22.2833
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Sadurki.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

Sadurki - ws i folw., pow nowoalexandryjski, gm Wąwolnica, par Bochotnica, odl. 21 w od Pulaw [kolo Nałęczów] . W 1531 r. ws Sadurki […] miala 1 lan. Czesc Jana Sadurskiego Klimontowicza 1/4 lan; Jan Tomaszowicz 1/4 lan, Mikolaj Dzetrzych 1/4 lan.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/206
end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License