Szadłowice, wieś, k. Inowrocław, Kujawsko-Pomorskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Szawlowice, PL.
Lat 52.8500 Long 18.3333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Szawłowice - http://www.polishroots.org/geography/slownik/szadlowice.htm
Sadlowice - - http://www.polishroots.org/geography/slownik/szadlowice.htm

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Kujawsko-Pomorskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.8500 Long 18.3333 - http://www.fallingrain.com/world/PL/26/Szadlowice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Inowrocław

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - http://www.polishroots.org/geography/slownik/szadlowice.htm

In 1282 a property of Mikolaj h. Ciołek, kasztelan "wizneński" http://powsinoga1.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?475407

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1282 - http://powsinoga1.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?475407

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"[Zamiane] dobrami Powsin za Szawłowice zrobili biskup kujawski Alberus i Mikołaj Ciołek, kasztelan wizneński.
[…]
Powsin okazał się zbyt odległy od Włocławka, dokonano więc wymiany posiadłości. W dniu 13 lipca 1282 roku biskup Albierz przekazał prawa własności wsi Powsino na rzecz Mikołaja, kasztelana wizneńskiego, z rodu Ciołków, za leżącą na kujawach wieś Szawłowice, należącą do Ciołka. Czytamy w dokumencie: "Quod habita bona deliberacione et communi consensu fratrum nostrorum, talem commutacionem fecimus cum Comite Nycolao Castellano de Wyzna, filio quondam Woycechonis heredis de Jazdow; quod nos, recepta ab ipso in commutacione jure hereditario et in perpetuum, coram Duce et Baronibus Cuiawiensibus villa ipsius, que Saulowej vulgariter nuncuppatur, sita in dominio Ziemomysli ducis Cuiawie, et in Castellania Juvenis Wladyslawie, dedimus dicto Comitii Nycolao pro ipsa, in eadem permutacione, villam nostram Powsyno, cum omnibus pertinenciis et juribus ipsius, in dominio Cyrnensii (czerskiej) situatam, sibi et suis heredibus jure hereditariopacifice in perpetuum possidendam".
http://powsinoga1.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?475407

Szadlowice
or Sadlowice, formerly Szawlowice, called Savlowycj in a document from 1282: an ecclesiastical village, pastorate, estate and settlement, Inowroclaw powiat, 7 km. northeast of Inowroclaw (post office and railway station), halfway to Gniewkowo, on the Poznan-Torun railroad; there are a parish and school in the village.
[…]
Szadlowice at that time lay within the castellanate of Inowroclaw; its owner was the castellan of Wizna, Mikolaj, who gave it to the Wloclawek bishop Alber in exchange for Powsin in Czersk district (Kod. Dyp. Pol., 11, 103, and Damalewicz).
http://www.polishroots.org/geography/slownik/szadlowice.htm

Szadlowice, Poland Page
Other names: Szadłowice
World:Poland
Lat 52.8500 Long 18.3333
http://www.fallingrain.com/world/PL/26/Szadlowice.html

Input by: tmc, 23 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License