Szabły Młode, wieś, k. Łomża, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Szabły Młode, PL.
Lat 53.0333 Long 21.9167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Sable Młode - Wittyg and Dziadulewicz (1908:281)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podlaskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.0333 Long 21.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Szably_Mlode.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łomża

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Sablicki/Szablicki family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:281).

SABLICKI, h. Ciołek, Ambroży i Grzegorz; Stanisław, syn Jana; Jan, syn Rafała; Wawrzyniec, syn Wawrzyńca; Cherubin i Adam, synowie Stefana; Wojciech, syn Wielisława i Michał, syn Lubienia, w r. 1563 opłacają pobór ze wsi Sabli-Młodych, woj. Mazowieckie, ziemia

Łomżyńska. M. N. w K. III. No 714. Muzeum Narodowe w Krakowie. Wittyg and Dziadulewicz (1908:281)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1563 - Wittyg and Dziadulewicz (1908:281)

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Szably Mlode, Poland Page
Other names: Szabły Młode
World:Poland
Lat 53.0333 Long 21.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Szably_Mlode.html

Input by: tmc, 5 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License