Świekotki, wieś, k. Poznan, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Świekotki, PL.
Lat 52.275 Long 16.95835
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):
 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.275 Long 16.95835 - estimated from the coords of Głuszyna and Świątniki

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Poznan

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Piotrowski family.

SWIEKOTKI Piotrowscy h. Ciołek, z Piotrowa wpow. kośc. Jan Ciołek z Piotrowa, burgrabia poznański, w r. 1482 skwitowany przez Mikołaja P-go z 33 grz., za którą to sumę sprzedał był mu swoją ojczystą część w Czaczu (P. 855 k. 129v). T. r. od Jana, Mikołaja, Jerzego, Andrzeja i Jakuba braci rodzonych niedzielnych, dziedziców w Piotrowie, kupił za 400 grz. połowę wsi Świekotki w pow. pozn. (P. 1386 k. 158). […] Do dóbr Jana Ciołka, t. r. do Piotrowa i Świekotek uzyskali w r. 1490 intromisję w sumie 40 grz. Jan i Mikołaj, synowie zmarłego Jakuba Gorzewskiego (P. 22 k. 177v). Skwitowany w r. 1494 z długu 20 grz. przez Jerzego, Mikołaja i Andrzeja, braci rodzonych, dziedziców niegdy z Piotrowa (P. 856 k. 29v). Drugiej swej żonie Annie, córce Wojciecha z Oleśnicy, w r. 1494 oprawił posag 100 grz. na Piotrowie i Świekotkach (P. 1383 k. 13v). […] Łąkę zw. "Kowalka" i część łąki "Strzymieckiej" w Świekotkach w r. 1501 sprzedał wyderkafem za 13 grz. Mikołajowi i Janowi braciom z Taczał (P. 1389 k. 142). Umarł w r. 1502 (Kośc. 231 k. 170; P. 859 k. 219, 245). http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?single=1&section=3&fileno=30

 • Related places/Powiązania:

Piotrowo-1 - a nearby property of Piotrowski family.
Piotrowo-2 - a nearby property of Piotrowski family.
Czacz - a nearby property of Piotrowski family.
Podrzecze - a nearby property of Piotrowski family.
Glinsko - a nearby property of Piotrowski family.
Bronsko - a nearby property of Piotrowski family.
Brudzewo - a nearby property of Piotrowski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Input by: tmc, 22 Jan 2010

Świekotki w pow. pozn.
1673 (Nr. 866) 1514
NN. Jan i Piotr, rodzeni niedzielni, dziedzice w Szczytnikach, ręczą N. Janowi Goruńskiemu, dziedzicowi w Piotrowie, za to, iż uwolnią całą cz. wsi Daszewice w pow. pozn. G-mu przez nich i Barbarę matkę ich za łąkę we wsi Swiekotki p. pozn. z dopł. 30 grz. wymienioną (f. 71v)
http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=2&single=1&fileno=27&page=85

7992 (Nr. 1396) 1555
N. Maciej Malicki opp. dzieci swych: Stanisława i Zofji, zrodz. z Anny Polickiej, daje żonie, a gdyby ta wyszła zamąż, bratu swemu rodz. Janowi M. (f. 259) on dobra swe Piotrowo os., Swiekotki pus. i 4-ącz. wsi Daszewice p. pozn. za 100 zł. wyd. żonie (f. 259v)
http://www.teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=2&single=&fileno=1&page=7880&expr=&highlight=0&date_from=&date_to=&order_asc=&order_desc=0&group=

Świekotki - osada niegdys szlach. […] lezała pod Głuszyną, ku pld. od Poznania, w miejscu dzisiejszych Świątniczek […] w par. głuszynskiej.
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/669

[so Swiekotki were situated somewhere between Gluszyna a Swiatniki, below,
hence the estimate coords would be: Lat 52.275 Long 16.95835]

Gluszyna, Poland Page
Other names: Gruszyna,Głuszyna
World:Poland
Lat 52.3167 Long 16.9500
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Gluszyna.html

Swiatniki, Poland Page
Other names: Świątniki
World:Poland
Lat 52.2333 Long 16.9667
http://www.fallingrain.com/world/PL/53/Swiatniki.html


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


end of page

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License