Strykowice, wieś, k. Zwoleń, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Strykowice, PL.
Lat 51.3833 Long 21.6333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Strykowice - Jardetzky (1992:203,212)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.3833 Long 21.6333 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Strykowice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Zwoleń

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:203,212).
In 1453 owned Jan ze S. h. Ciołek - http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=257&q=ciołek&d=0&t=0

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1453 - Jardetzky (1992:203,212)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Strykowice, Poland Page
World:Poland
Latitude 51.3833 Longitude 21.6333
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Strykowice.html

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License